Verlaagde registratierechten voor Ingrijpende Energetische Renovaties zijn succes

Sinds 1 juni vorig jaar hebben al bijna 1.000 Vlamingen bij aankoop van een woning 6% registratierechten betaald in plaats van de gewoonlijke 7%. Ze kregen 1% korting omdat ze aangaven hun woning ingrijpend energetisch te gaan renoveren. Ook wie pas na de aankoop beslist om zijn woning energetisch onder handen te nemen, kan er nog voor kiezen om eerst 7% of 10% te betalen, en later alsnog het verschil terug te vragen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Bij de hervorming van de koopbelasting is resoluut beslist om ingrijpende energetische renovaties te belonen. Al bijna 1.000 Vlamingen hebben tot nu toe gebruik gemaakt van het verlaagd tarief om hun woning energetisch te renoveren. Een hoopvol cijfer na 10 maanden!”

Op 1 juni vorig jaar werd de hervormde koopbelasting van kracht. Sindsdien betalen Vlamingen nog maar 7% in plaats van 10% registratierechten bij aankoop van hun enige woning. Wie daarbij aangeeft zijn woning grondig energetisch te willen renoveren, kan zelfs genieten van een verlaagd tarief van 6%.

Voor een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) heb je een bouwaanvraag nodig. Daarna moet je ten minste 75% van de buitenschil van je woning isoleren én het verwarmings- of koelingssysteem vervangen.

Tijdens de periode van 1 juni 2018 tot eind maart 2019 hebben al 946 Vlamingen onmiddellijk gebruik gemaakt van het verlaagd tarief voor Ingrijpende Energetische Renovaties. Dat aantal kan nog oplopen. Ook wie pas na de aankoop beslist om zijn woning energetisch te renoveren, kan er nog voor kiezen om eerst 7% of 10% te betalen en daarna de terugbetaling van respectievelijk 1% of 4% te vragen.

Vanaf oktober 2016 kan je trouwens nog een extra belastingvoordeel krijgen voor een Ingrijpende Energetische Renovatie: als je een E-peil haalt lager dan E90, krijg je vijf jaar lang een korting van 50% op de onroerende voorheffing. Maar wie E60 of lager haalt, betaalt gedurende vijf jaar helemaal geen onroerende voorheffing.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Bij een ingrijpende energetische renovatie maak je een bestaande woning haast even energiezuinig als een nieuwbouw. De vergroening van onze koopbelasting stimuleert de Vlaming om niet enkel een esthetische maar ook een energetische renovatie uit te voeren. En dat is een goede en nodige zaak voor ons verouderd Vlaams woonpatrimonium.”


Vlaamse verbouwsector stelt tweede editie van het gratis magazine BENO voor

Waarom zou je BENOveren in plaats van gewoon te renoveren? En hoe kan je je BENOvatie behalve energiezuinig ook aantrekkelijk, kwaliteitsvol, gezond, slim en toch budgettair haalbaar maken? Het antwoord vind je in het magazine BENO, een initiatief waarmee  tal van stakeholders uit de Vlaamse verbouwsector (producenten van bouwmaterialen, sectorassociaties, netbeheerders en architecten- en aannemerfederaties) de Ik BENOveer-campagne van het Vlaams Energieagentschap ondersteunen. Na het succes van de eerste editie in 2018 wordt het gratis magazine dit jaar op meer dan 100.000 exemplaren verspreid en wordt het ook gratis per post opgestuurd na aanvraag via www.BENOmagazine.be.

 

Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning in Vlaanderen bijna energieneutraal (BEN) zijn. Dat betekent een E-peil van 30 of beter én een zeer geringe uitstoot van broeikasgassen. Maar om de totale emissie door onze gebouwen nog verder terug te dringen, moeten ook de bestaande woningen (veel) energiezuiniger worden. Van de ongeveer 3 miljoen woningen in ons Gewest heeft de helft immers geen geïsoleerde buitenmuren en in een op de vijf huizen zit er weinig of geen isolatie in het dak. Meer en beter isoleren is dus dringend nodig.

Daarom lanceerde de Vlaamse Regering enkele jaren geleden het Renovatiepact en de communicatiecampagne ‘Ik BENOveer’. Tegen 2050 zou elke bestaande woning even energiezuinig moeten zijn als een nieuwbouw die vandaag wordt gebouwd. Dat zal alleen lukken als we massaal investeren in energetische renovatiewerken, zoals het plaatsen van dak-, muur- en vloerisolatie, in hoogrendementsglas, en in condensatieketels, zonneboilers en warmtepompen. Bijna 60% van onze huizen is ouder dan vijftig jaar, en toch wordt er in Vlaanderen jaarlijks minder dan 1% grondig gerenoveerd.  De renovatiegraad moet dus dringend naar omhoog.

Inspiratiemagazine voor de ‘betere renoveerder’

Is je woning aan renovatie toe, doe het dan in één keer goed, en BENOveer in plaats van gewoon te renoveren. Dat is de rode draad doorheen het magazine BENO. Ga resoluut voor ‘future proof’, zodat je huis nu al beantwoordt aan de energieprestatie-eisen van morgen. Hoe sneller je eraan begint, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen van een geBENOveerde woning. Je krijgt een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een betere luchtkwaliteit. En – allicht het belangrijkste – je geeft je huis een esthetische en financiële boost. BENOveren is dan ook de beste investering, zo luidt het in BENO 2019.

Daarnaast wil het magazine met de reportage ‘BENOveren kan ook in fases’ en artikels als ‘Meer woonruimte nodig? Richt je zolder of kelder in’, ‘Slim BENOveren voor meer comfort’, ‘Gevels en daken die je woning mooier maken’ en ‘Zo blijf je binnen je BENOvatiebudget’ advies en inspiratie geven om een BENOvatie behalve energiezuinig ook aantrekkelijk, kwaliteitsvol, gezond, slim en toch budgettair haalbaar te maken. BENOveren is immers meer dan alleen maar isoleren. De uitdaging voor morgen is je huis vandaag al zo te Huis verbouwen dat je er over 20 of 30 jaar nog evenveel plezier aan beleeft.

De lezer van BENO 2019 wordt ook op het hart gedrukt om al van bij de brainstormfase van zijn BENOvatie advies in te winnen bij experts. Moet de hele woning worden aangepakt, of maar een deel ervan? Zullen de werken in één keer worden uitgevoerd, of stap voor stap, volgens de financiële mogelijkheden? Eveneens van cruciaal belang: bepaalde ingrepen mogen latere maatregelen niet in de weg staan.

Samenwerking van de hele Vlaamse verbouwsector

BENO 2019 is een initiatief van de Vlaamse verbouwsector om de Ik BENOveer-campagne van het Vlaams Energieagentschap te ondersteunen. Het magazine wordt gedragen door 11 marktleiders die zich al hebben verenigd voor de website www.mijnBENOvatie.be (BWT, Deceuninck, Gyproc, ISOVER, Niko, Recticel Insulation, Renson, Saint-Gobain Building Glass, Soudal, Viessmann, Wienerberger), in samenwerking met AXA Bank, de zonneboilersectorassociatie Belsolar, de aannemersfederaties Vlaamse Confederatie Bouw en Bouwunie, Netwerk Architecten Vlaanderen en netbeheerder Fluvius (voorheen Eandis en Infrax).

Het gratis magazine wordt vanaf nu tot eind 2019 op meer dan 100.000 exemplaren verspreid tijdens bouwbeurzen, via encartage bij verbouwmagazines en -gidsen, in de kantoren van AXA Bank, en via gemeentelijke diensten en de lokale bibliotheek.

BENO 2019 kan ook online worden doorbladerd en gedownload of per post aangevraagd via www.BENOmagazine.be.